bild av bro och kran

GLASFIBER I BROINDUSTRI

Bygg broar för framtiden

GFRP-broar har en lång hållbarhet och är underhållsfria. Båda dessa faktorer bidrar till att göra broar av glasfiberprofiler till en mer hållbar och framtidssäker lösning.

GFRP-profiler är särskilt lämpliga för brokonstruktioner eftersom materialet är korrosionsfritt och därför motståndskraftigt mot externa element, såsom vind, väder och saltvatten. Det betyder också att de inte rostar, ruttnar eller kräver underhåll i form av målning. Av samma anledning har våra glasfiberprofiler en unik hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden, vilket gör detta till en ekonomisk fördel på längre sikt.

När du bygger en bro med våra GFRP-profiler så får du en mycket lätt konstruktion som enkelt kan justeras på plats med vanliga verktyg och därmed hjälper den dig att spara in på resurser i form av både arbetstimmar och installationskostnader. Med våra material får du en styrka som är jämförbar med stål, men med endast 1/5 av vikten, vilket är orsaken till att GFRP är det föredragna materialet för broar på svåråtkomliga platser eller där man har behov av ett snabbt uppförande.

Fiberline Building Profiles A/S är ett av få företag som har CE-märkning på hela serien av strukturella GFRP-profiler. Detta underlättar godkännandet av konstruktionsprojekt inom hela EU.

Köp en komplett bro som är klar för montering eller designa din egen i samarbete med våra kunniga experter.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Det är så enkelt att montera en glasfiberbro!

Relaterade lösningar

Relaterade case

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt