bild av trapptorn

TRAPPTORN I GLASFIBER

SÄKRARE UPP- OCH NEDGÅNG

Om du måste gå högt upp men du är begränsad av golvytan kan du inte komma runt ett trapptorn. Trapptornen kan byggas i kompositmaterial av full glasfiber vilket gör dem motståndskraftiga mot kemiska lacker, men tar också bort risken för rost och ruttning. Ett trapptorn består av tre element:

1. Tarmstrukturen som är den bärande delen. Tornstrukturen består av pelare som normalt är gjorda av fyrkantiga rör medan den tvärgående avstängningen är gjord av U- och I-balkar.

2. Trappan med två strängar i U-profiler och olika typer av steg. Beroende på stigningen kan trapporna utformas med repor.

3. Räcksystem som ger en säkrare upp- och nedgång.

Trapptorn kan tillverkas i många olika varianter och kan därför kräva speciella beslag och fästen. Kontakta oss för ytterligare vägledning. Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Illustration

Nedan hittar du en illustration av ett trapptorn. Kontakta en av våra experter för mer information.

1. Stålfäste som används för anslutning mellan tornet och fundamentet
2. U-profil används som pelare
3. Stålfäste för tvärbalk
4. U-profil användssom tvärbalk
5. U-profiler för gångväg
6. Stålfäste för Tvärbalk
7. Stålfäste för förstärkning av tornet
8. Trapbalk gjord av U-profil
9. Stolpar tillverkade av fyrkant rör
10. U-profiler för förstyvning av trappor
11. U-profiler för förstyvning av trappor
12. Stålfäste för tvärbalk
13. Stolpar tillverkade av fyrkant rör
14. U-profiler för gångväg
15. Korsstöd
Datablad

Ladda ner datablad för plankor
Ladda ner datablad för gallerdurkar
Ladda ner datablad för profiler

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt