bild av laboratorium

UTVECKLING

Utveckling

Fiberline är en av världens ledande tillverkare av profiler i glas- och kolfiber. Från starten 1979 har företaget genomfört en hel del nyskapande arbeten för att öka användningen av materialet till nya områden. Tack vare ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram har Fiberline kunnat bidra med ny kunskap om materialutveckling, nya produktionsmetoder och nya användningsområden för plastbaserad komposit. Ett antal utvecklingsprojekt har genomförts i samarbete med företag, ingenjörsföretag, universitet och tekniska högskolor.


Rådgivning och kunskapssamarbete
Fiberlines egen utvecklingsavdelning samlar in och sprider kontinuerligt de senaste rönen om kompositer, deras tillämpningar och egenskaper. Denna kunskap används för kontinuerlig optimering av Fiberlines egen produktionsprocess. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi erbjuda våra kunder ett kunskapssamarbete där vi inte bara levererar material utan också deltar i:

Konsultation om materialval och utveckling av lösningar
Utveckling av specialprofiler vars geometriska och materialmässiga egenskaper svarar mot kundens specifika behov Utvecklingsprocesser för material, processer och tillämpningar

I utvecklingsavdelningen arbetar högutbildad personal inom kompositmekanik och polymerkemi, såväl som teknisk personal med erfarenhet och kunskap om pultruderingsprocessen.

Samarbete med forskningsinstitutioner
Ett antal utvecklingsprojekt har genomförts i samarbete med företag, ingenjörsföretag, universitet och tekniska högskolor.

Exempel på danska och utländska forskningsinstitutioner som Fiberline samarbetar med:

Dedicerad pultruderingslinje
Fiberline har en särskilt avsedd anläggning för pultrudering som gör att ni kan utföra större testserier. Försök med maskinen bidrar till teknologi- och materialutveckling.

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt