kemikalietankfartyg

GLASFIBER I OFFSHOREINDUSTRI

Offshore utan rost

Fiberlines glasfiberprofiler är korrosionsfria och motståndskraftiga mot påverkan av bl.a. väder och vind, saltvatten och aggressiva vätskor, vilket gör att de passar särskilt bra för användning offshore, då de inte rostar eller ruttnar.

Glasfiber har i många år använts offshore, eftersom de kan stå emot den hårda miljön där. Även under sådana krävande förhållanden har profilerna en lång livstid och en enastående hållbarhet och behöver minimalt underhåll.

I de aggressiva offshore-miljöerna blir gångvägar och andra bärande element ofta snabbt ett dyrt säkerhetsproblem. Med Fiberlines trappsteg och gångvägar i glasfiber får du ett säkert (halkfritt) och behagligt underlag. Eftersom glasfibergaller inte kräver något underhåll och inte förvittrar är de det självklara valet i just sådana miljöer.  Dessutom är de motståndskraftiga under belastning och ändrar inte form under tryck.

 Vårt breda program av gallerdurkar och beslag är enkla att hantera eftersom de har en låg vikt och kan bearbetas på plats. Profilernas låga vikt är framför allt till fördel vid användning offshore. Den låga vikten ger dessutom möjlighet att spara in mycket på vikten i den färdiga konstruktionen, eftersom man kan skapa en slankare och lättare design som ställer lägre krav på underlaget. Även kapitalkostnaderna, t.ex. för specialmaskiner och kranar, kan minskas med en lättare lösning. Glasfiberarmerad plast kombinerar på så sätt ett flertal unika fördelar, som gör att glasfiber passar särskilt bra för framtidens hållbara byggen.

Fiberline Building Profiles A/S är några av de få som har en CE-märkning för konstruktionsprofiler i glasfiber. Det underlättar godkännandet av byggprojekt inom hela EU.

 

 

 

 

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt