bild av  simbassäng

GLASFIBER I SIMBASSÄNGER INDUSTRI

Glasfiber klarar även av klor

Simhallsbroar, -golv och gångytor i glasfiber har en lång livslängd, även i ständig kontakt med klorhaltigt vatten.

Fiberlines glasfiberprofiler är särskilt lämpliga för användning i simhallar eftersom materialet är korrosionsfritt och kemiskt beständigt, och profilerna är motståndskraftiga mot påverkan av vatten samt aggressiva vätskor och alkalier. Det innebär också att glasfiber inte rostar eller ruttnar, och endast kräver minimalt med underhåll, trots den barska och klorhaltiga miljön i simhallar där det är stor risk för korrosion. Av samma orsak har våra glasfiberprofiler också en enastående hållbarhet och lång livslängd, även under krävande förhållanden. Det gör dem till en ekonomisk fördel på lång sikt.

Profiler i glasfiber är därför ofta ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella material som betong, stål, aluminium och trä. Där dessa material alla har en primär styrka, kombinerar glasfiberarmerad plast en rad fördelar, som låg vikt, stor styrka och styvhet samt att det är ett material som kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä.

Dessutom är våra profiler CE-märkta, vilket är din garanti för enhetligt hög kvalitet varje gång du handlar med Fiberline Building Profiles.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt