bild av reningsverk

GLASFIBER I KEMISK INDUSTRI

Kemi utan korrosion

I nästan alla former av kemisk industri ingår vatten i själva produkten eller i produktionsprocesserna. Därför är det grundläggande att byggmaterialen är korrosionsfria och kemiskt beständiga.

Våra glasfiberkompositprofiler är beständiga mot både vatten samt aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem särskilt lämpliga för den kemiska industrin där det är stor risk för korrosion.

Kompositmaterialet, som är sammansatt av minst två olika material, som var för sig inte alltid är lämpliga för konstruktionsändamål, men som i kombination resulterar i ett material med hög styrka och styvhet, och vars egenskaper samtidigt är oöverträffade vad gäller lång livslängd.

Med minimala krav på underhåll under profilernas livslängd är våra glasfiberprofiler verkligen ett kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål, betong och trä. Samtidigt ger profilernas låga vikt i många fall en möjlighet till viktreducering och lägre kapitalkostnader, t.ex. för specialmaskiner och bemanning. Det ger tydliga besparingar under hela lösningens livslängd och gör dessutom glasfiber till ett hållbart och framtidssäkert byggmaterial. Dessutom är våra profiler, i motsats till metaller, inte utsatta för elektrolytisk korrosion.

Fiberline Building Profiles A/S är ett av de få företag som har en CE-märkning för konstruktionsprofiler i glasfiber. Det underlättar godkännandet av byggprojekt inom hela EU.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind och aggressiva vätskor. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt