bild av reningsverk

GLASFIBER I KEMISK INDUSTRI

Kemi utan korrosion

I nästan alla former av kemisk industri ingår vatten i själva produkten eller i produktionsprocesserna. Därför är det grundläggande att byggmaterialen är korrosionsfria och kemiskt beständiga.

Våra glasfiberkompositprofiler är beständiga mot både vatten samt aggressiva kemikalier och vätskor. Det gör dem särskilt lämpliga för den kemiska industrin där det är stor risk för korrosion.

Kompositmaterialet, som är sammansatt av minst två olika material, som var för sig inte alltid är lämpliga för konstruktionsändamål, men som i kombination resulterar i ett material med hög styrka och styvhet, och vars egenskaper samtidigt är oöverträffade vad gäller lång livslängd.

Med minimala krav på underhåll under profilernas livslängd är våra glasfiberprofiler verkligen ett kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål, betong och trä. Samtidigt ger profilernas låga vikt i många fall en möjlighet till viktreducering och lägre kapitalkostnader, t.ex. för specialmaskiner och bemanning. Det ger tydliga besparingar under hela lösningens livslängd och gör dessutom glasfiber till ett hållbart och framtidssäkert byggmaterial. Dessutom är våra profiler, i motsats till metaller, inte utsatta för elektrolytisk korrosion.

Fiberline Building Profiles A/S är ett av de få företag som har en CE-märkning för konstruktionsprofiler i glasfiber. Det underlättar godkännandet av byggprojekt inom hela EU.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

Senaste nytt