bild av järnväg

GLASFIBER I JÄRNVÄGSINDUSTRI

Framtidens järnväg

Glasfiberkomposit är ett icke-elektriskt ledande material, vilket gör det särskilt lämpligt för användning i närheten av strömspår, kablar och elskåp längs järnvägen.

Våra glasfibergaller och -profiler är särskilt lämpliga för användning längs järnvägen till t.ex. plattformar, trappor och gångbroar. Glasfiber är nämligen elektriskt isolerande och minimerar därmed komplexiteten vid jordning i samband med installation och reparation. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både installation och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Våra glasfiberlösningar är otroligt enkla att arbeta med eftersom de är lätta att montera samman och har en låg vikt som dessutom gör det lätt att installera nya konstruktioner. Glasfibermaterialet har dessutom den fördelen att det är korrosionsbeständigt och otroligt starkt. Därför tar det inte skada av påverkan från tung trafik i närheten eller skiftande väderförhållanden. Det innebär en lång livslängd med minimalt underhåll: en viktig ekonomisk fördel på lång sikt.

Dessutom har alla våra galler en halksäker gångyta som gör dem till den optimala lösningen för järnvägstrappor och gångbroar eftersom de säkrar personalens tillgång till spåren vid service.

Med både aBG, det tyska byggnadsgodkännandet och EBA har Fiberline Building Profiles hela paketet med certifieringar för att bygga starka applikationer inom järnvägssektorn. Det gör det lättare för våra kunder att arbeta med glasfiber eftersom de kan köpa alla sina certifierade glasfiberprofiler på ett ställe och få hela lösningen godkänd till sitt järnvägsprojekt.

 Behövs hjälp?  Behövs hjälp?  Behövs hjälp?
Behövs hjälp?

Relaterade lösningar

Relaterade cases

Våra produkter

Kombinera fördelar

CE-märkning

Våra produkter har en rad internationella och efterfrågade certifieringar, bl.a. inom bygg, offshore och spårvägar. Det är din trygghet för hög, enhetlig kvalitet varje gång du handlar med oss och använder våra produkter.

Låg vikt

Fiberlines glasfiberprofiler har en låg vikt. Det ger enklare hantering av profilerna och möjlighet att uppnå stora viktbesparingar på den slutgiltiga konstruktionen.

Hög styrka

Med Fiberlines glasfiberprofiler får du samma höga styrka som med stål – men bara ¼ av densiteten. Jämfört med aluminium är det också möjligt med viktreducering eftersom densiteten med glasfiber är 30 % lägre.

Korrosionsfria

Våra Korrosionsfria profiler är motståndskraftiga mot påverkan från bl.a. väder och vind, aggressiva vätskor och alkalier i samband med betong. Det gör dem lämpliga för användning i t.ex. industri, bygg och offshore.

Kemisk beständighet

Våra glasfiberprofiler är beständiga mot aggressiva kemikalier, vätskor och alkalier. Det gör dem lämpade för reningsverk, simhallar, kyltorn och byggen där det är stor risk för korrosion.

Elektriskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler är elektriskt isolerande och minimerar komplexiteten vid jordning, t.ex. längs med järnvägar. Det gör profilerna till ett framtidssäkert val där utgifter för både anläggning och framtida underhåll kan reduceras betydligt.

Enkel bearbetning

Glasfiberprofiler kan bearbetas lika snabbt och enkelt som hårt trä. Det innebär att lösningar med våra profiler enkelt kan installeras på plats eller anpassas till t.ex. existerande rördragningar.

Termiskt isolerande

Fiberlines glasfiberprofiler har en betydligt lägre värmeledningsgrad än stål och aluminium, vilket möjliggör energieffektiva slutprodukter.

Minimalt underhåll

Våra glasfiberprofiler har en enastående hållbarhet och lång livslängd även under krävande förhållanden. Våra glasfiberprofiler varken förvittrar eller ruttnar som trä och stål. Därför har de en lång livslängd med minimalt eller inget underhåll.

Hållbarhet

Fiberlines glasfiberprofiler produceras i en energioptimerad process som tar hänsyn till miljön. Dessutom används väldigt lite resurser till underhåll eftersom materialet är mycket hållbart och har en lång livslängd. När materialet inte ska användas längre kan det återanvändas till bl.a. cementtillverkning.

Senaste nytt